Technopedija, pasaulinė technologijų enciklopedija

Žmogus sugebėjo sukurti automobilius, lėktuvus, kompiuterius, raketas, palydovus ir daugybę kitų technologijos stebuklų. Tai padarydamas jis įrodė, kad visus šiuos dalykus galima būtų pagaminti ir neturint jokių specialių instrumentų - juk taip žmogus ir padarė: iš pradžių jis gyveno natūralioje gamtoje kaip ir gyvūnai, ir neturėjo jokių specialių instrumentų. Vadinasi, turėdami pakankamai laiko, bet kas iš mūsų galėtume šį procesą pakartoti. Deja, šiais informacijos amžiaus laikais daugelis žmonių nesugebėtų sukurti net tokio santykinai paprasto įrenginio kaip elektros lemputė, jei būtų paprašyti tai padaryti natūraliojoje gamtoje - paklauskite ko nors ir įsitikinsite.

Tad kilo idėja sukurti tokį informacijos šaltinį. Jame būtų visos svarbiausios praktinės žmonijos žinios, ir jos būtų pateiktos taip, kad jomis naudojantis kiekvienas galėtų sukurti ir suprasti šiuolaikines technologijas ir produktus. T.y., pateikta aiškiais ir apibrėžtais žingsniais - kur eiti, ką daryti, ko ieškoti, kur tai galėtum rasti, ir t.t.

Sukurti tokį informacijos šaltinį galėtų tik daug žmonių dirbdami kartu. Nors žinodami daugybę šiandienos gudrybių, galėtume supaprastinti kelią, ir nors produktų kūrimo algoritmas tėra paprasta įrankių seka, kai vieni įrankiai/priemonės yra panaudojami sukurti kitus įrankius/priemones, tačiau vis tiek reikėtų paaiškinti tiek daug įvairių dalykų, kiek vienas žmogus ar grupė to tikrai negalėtų paaiškinti. Tam reikėtų, kad bendradarbiautų įvairiausios žinovų grupės, kad jie galėtų paaiškinti įrankių, kurie netgi seniai jau nebenaudojami, sukūrimo metodus ir atkurtų tuos paprastus žingsnius žingsnius, kaip pvz., sukurti lemputę.

Bene geriausias tokio masinio žmonių bendradarbiavimo vieno tikslo vardan pavyzdys - Wikipedija, pasaulinė enciklopedija, kurią gali redaguoti kas tik nori. Taip sudaromos sąlygos prie jos kūrimo prisidėti kiekvienam. Tačiau Wikipedijos tikslas nėra sukurti tokią techninę informaciją - jos tikslas yra aprašyti pasaulį, o ne parodyti, kaip ką nors sukurti. Technopedijos tikslas būtų parodyti, kaip sukurti daiktus, kuriuos mes šiais laikais turime. Technopedijoje mes aprašinėtume įrankius, o vėliau - būdus, kaip panaudojant tuos įrankius galima sukurti įrankius, ir tai, ką mes sukūrėme.

Jau pradėjau tokią "Technopediją" kurti. Dabar jos adresas yra www.wikitech.org.

2005-03-06