Skype ir Popjisyo: būdas pradėti skaityti knygas japoniškai internete
Skaitykite japoniškas knygas drauge.

Skaitymas yra vienas gerų metodų mokytis kitų kalbų. Yra žmonių, kurie - sako - perskaitę jau skaitytą knygą kita kalba sugeba ją išmokti. Tačiau tai galbūt galima būtų taikyti tik toms kalboms, kurių raštas panašus. Tačiau šis mokymosi principas iš tiesų visiškai pagrįstas. Perskaitę ir supratę knygą gimtąja kalba, mes jau žinome tos knygos teiginius. Perskaitę tuos pačius teiginius kita kalba, mes galime juos sulyginti ir padaryti išvadas apie tai, kaip tie patys teiginiai užrašomi ta kita kalba...

Plėtojantis internetinei telefonijai, atsirado būdas net neturint labai gero internetinio ryšio patogiai kalbėtis su bet pasauliu, įskaitant ir Japoniją...

2005-04-14