Dienoraštis 2000

Tą vasarą kai mokiausi hieroglifų, pradėjau rašyti dienoraštį...
Manau, kad kai kam bus įdomu paskaityti. Netaisytas. Viskas kaip buvo. Raidės nelietuviškos, nes tada savo notebook'e neturėjau lietuvių kalbos palaikymo.

6099 ~ 6148
gyvenimo dienos

rodyti įprastom lietuviškom raidėm

6099 Shandien teko dainuoti mokyklos chore (19.00) ir po to nuvazhavau ii Lietuvos kino teatraa zhiu-re'ti kinishko filmo "Kalnuu Pashtininkas". Geras filmas.. ka chia pasakosi, jei nori, zhinant pavadinimaa, visada galima surasti filmo iirashaa ir paziuure'ti dar kartaa - nebu-tina visko laikyti atmintyje, tik reikia tvarkos, kad po to bet kada gale'tum ve'l pazhiu-re'ti jii. Rytoj egzaminai (matematikos) rekia gerai ishsimiegoti..
6100 Shandien jau parashiau egzaminaa, buvo labai lengvas ir tiek. Bet vis tiek turbu-t padariau klaidaa (16 uzhdavinyje). Shandien jau galima sakyti atostogos ir jau reikia bu-tinai prade'ti mokytis kanji, kaa ir dabar ruoshiuosiu daryti. Zhiu-re'jau CCTV-4 ir machiau laidaa apie talentus ir pavyzdzhiui kaip mergaite', kuri vaikyste'je tapo kurchia, ishmoko shokti pagal muzikaa, iidomi, ishraishinga ta gestuu kalba..
6101 Labas rytas! Nuo pat ryto mokysiuosi kanji. (18.00)Dabar paskambinau Audriui ir ishe'jome pazhaisti teniso. Zhaide'm iki suplysho kamuoliukas ir ash apie 19.30 griizhau namo, beto kritau ant zhole's ir truputii susitepiau kelnes, tode'l jas pamerkiau..
6102 Shiiryt apie apie 3. h ish Shiauliuu griizho mama, atsike'liau 4.10 ir nue'jau pazhiu-re'ti, ar jau griizo, nue'jees gavau bandelee, kt. Tarpkitko ryte buvo labai shviesu - vos ne kaip dienaa. Su tais kalkuliatoriais. Mano seniausias kalkuliatorius TRULY turi plastikinii poliarizuojantii stikliukaa, be kurio nesimato, kad yra parashyta disple'juje. Tik uzhside'jus poliarizuotus akinius ar zhu-rint pro poliarizuotaa stiklaa matosi, kas parashyta disple'juje. Tai labai puiku bu-tuu panaudoti per egzaminaa. Jis gale'tuu veikti kaip paprastas kalkuliatorius, bet klavishai ture'ti kitaa reikshmee - raidzhiuu, puslapiuu vartymo ir pan - kaip kompo. Be to jis gale'tuu ture'ti imtuvaa ir aukshtu dazhniu susisiekti su namie esanchiu kompiuteriu, taip bu-tuu galima su juo daryti lygiai taa patii, kaa su kompu - nuskaityti daug informacijos ir panashiai, o atrodytuu jis kaip paprastas kalkuliatorius, o disple'jaus shraishkaa gale'tum matyti tik su poliarizuoto stiklo akiniais. Be to suradau, kad mano CASIO kalkuliatoriaus - dienorashchio ish tikru-juu yra nuse'dusios baterijos ir jis turbu-t ne'ra sugedees.!!!Juk galima anuo bu-du su freonu ir termoelektrogeneratoriais pasidaryti transporto priemonee, kuriai nereiktuu visishkai kuro - ji naudotuu oro term. energijaa, oraa shaldydama..
6103 Siandien 1 buvau ogmios pulse ir nusipirkau dvi po 5 lt baterijas elektroniniam CASIO dienorashchiui 2 pasie'miau ish Japonijos Informacijos centro MANGAJIN 46nr. ir 3 buvau lietuviuu kalbos konsultacijoje, be to ten machiau ne mu-suu klasiokee - GITAA LIEPINAITYTEE shtai kas - nejaugi shitaip kruopshchiai ruoshiamasi egzui!? O ash shiendien tiek laiko sugaishau veltui ir net neprise'dau kaip reikiant pasimokyti hierogliguu (KANJI)..
6104 Buvau konsultacijoje (LT) ir po to iki 22.5 h tobulinau programaa ru styga.pas supratau, kaip skaichiuoti kampaa nuo shiaure's/rytuu/vakaruu/pietuu krypchiuu projekcijuu ii horizonto - liestine's plokshtumaa..
6105 Shiandi buvau eggzamino pirmoje dalyje (zhodzhiu) pasirinkau temaa "Technikos Pasaulis" pote'mee - "Kokia technikos iitaka zhmogaus gyvenime" - nemanau kad labai gerai atsakiau, nes ish dalies ne ii temaa - sumaishiau technikaa palaikees technologijomis. Griizhees prisirashiau ii kalkuliatoriuu dar matematiniuu formuliuu, pasidome'jau daugiasieniais, kt, mokslininkais(ETIUDAI).."idealiuu optiniuu sistemuu ne'ra"/?Kokios tos artimiausios, kiek kainuoja tas shlifavimas ir pan..
6105
6107 Susirashiau ii elektroninii dienorashtii visos dienos tvarkarashtii taip kad galima bu-tuu mokytis mokykliniu re'zhimu Japonuu kalbaa. Tai labai padeda susikaupti ir rezultatyviau mokytis. Gavosi viso 16 pamokuu ir uzhimtas laikas nuo 7.00 iki 21.45 valanduu. Dabar tai jau tikrai nepamirshiu kad per vasaraa reikia ishmokti abe'ce'lee
6109 Taigi shiandien nue'jau ii taa "Aistii" kai prade'jo jie ten viskaa pasakoti ir kalbe'ti tushchius zhodzhius - tai kad dievas - pradine priezhastis - tai nesamene' - ar vertaa kaa nors vadinti dievu ish viso? Kaip tik pazhiu-re'kite, kaip jie dazhnai kartoja tas pachias frazes be pagrindimo - kaip dogmas - ir lygtai bu-tuu kazhkos pagrindimas - jie tiktai jii iisivaizduoja - reishkia jie visi susirgee ta liga, kad "zhmogaus nosii suku-re' ii apachiaa tik tode'l6 kad kitaip zhmogus paspringtuu" - Jie priima tokius dogmatishkus ir nepagriistus iisitikinimus - jie nori mane pakeisti - sako jiems patinka, kaip jie mato kaip kitas zhmogus keichiasi po paskaitos kitos, taip daugelii zhmoniuu turbu-t lengva pakeistyi, bet manees, dabar jau taip lengvai nepaikeisi - juk ash likau nepakeistas netgi keichiant skirtingas klases - nei vienoje ish juu nesupanashe'jau ii aplinkinius ir ishlikau savimi, vadovaudamasis savo protu. Tai labai svarbu arne? Ash ten tik ishge'riau zhalios arbatos ir kelis sausainius suvalgiaul. Tiesaa sakant pietuu nevalgiau, beto ish ten ishe'jau dviem valandom ankschiau ir jauchiausi KURUSHII, tragishkai, kas ish menees bu-tuu likee, jei bu-chiau ishbuvees iki pabaigos, jeigu jau dabar man svaigo galva, gal tikrai per daug iitemptos buvo tos paskaitos?!
6110 Shiandien praleidau kokias 4-5 pamokas, nes buvo atvazhiavee Antanas&Vilija&ve'liau Tomas. Bet vistiek ishmokau nemazhai hieroglifuu - tuoj reike's naujuu vertimuu !!! Jauchiu, kad taa kru-vaa greitai pabaigsiu, nejaugi shitaip greitai ir eisis - paskaichiavau, kad 16 pamokuu dayly per 80 dienuu atitiks 1280 pamokuu, ty 6.4 mokslo metuu=200d(*6.4=1280), (po 5 pamokas per savaitee),ty kasdien po pamokaa///O TAI JAU NEMAZHAI-JAPONUU KALBAA TIKRAI IIMANO ISHMOKTI GERIAU NEI LIETUVIUU!!!taimanedzhiugina Yahoo!Yabadabadoo!!!
6111 Buvo shiandien atvazshiavees Tomas, Danute', senelis, Grazhina,Raimondas, Augustinas, Buvo shveesta Antano Morku-no vardadienis. Tomas sake', atvazhiuos [6], bet gi kiek man visa tai laiko sutrukde' ir kiek kanji neishmokau!! Be to ginchijome's, kad de'l lietuviuu kalbos mokymosi ir, ir ASH TIK PAREISHKIAU ISHMOKSIAAS JAPONUU KALBAA GERIAU UZH LIETUVIUU tai iimanoma/ viskas japonishkai, tik reikia prade'ti maastyti japonuu kalba ir klausyti jp tv/radio/etc,, skaityti jp knygas, rashyti..// Skambino Rimas Bareikaite ir informavo de'l stovyklos prie Dru-kshiuu, kuri vyks 06 22 [4](6120)- 06 27 [2](6125) dienomis kaina 90 lt/atneshti iki 6114
6112 Shiandien ash turiu nuneshti ir pasiimti naujaa MANGAJIN zhurnalaa ir nueiti ii mokyklaa pasiimti atestataa, tp turiu biblioyekai ggrazhinti 1 knygaa, beto paimti braizhybos ir biologijos knygas (atidavimui);//ishmokti >34 KANJI.. Shiandien seneliui kazhkode'lati prisireike', kaip uzhrashyti japonishkai naujoji saajunga, parashiau ir ishsiunchiau ATARASHII RENGO- (hieroglifais) skau - neiivardzhiuotine' forma, tai sako gerai - japonai supras.
6113
6114 REVOLIUCIJA jau praside'jo .., kai prade'jau mokytis Japonuu kalbos.{1998 09 01(5460)} Atsirado tikslai, buvo ieshkoma bu-duu juos pasiekti.. Ir atsirado.. Bet revoliucja nuo shiandien eina exponentine kreive!! Galima gi minute'lee pasidzhiaugti se'kme ir parashyti shitai ii dienorashtii - kai visos problemos ishsisprendzhia ir atsiranda noras ir gale'jimas mokytissssssssssssssssssssssssssss. ARMONAS domisi psichologija, jis jau naudoja nemazhai iisiminimo metoduu, o kaip Aru-nas daugaravichius? Bet palikime shias temas, jie turi likti puiku-s draugai, tik kode'l neskelbia savo gudsrybiuu? MYLIU ZHEMEE dabar yra tikslai - mokymosi motyvacija, yra bu-das pasiekti tikslams - mokymaasis, yra bu-das produktyviai mokytis, yra ir laikas // dabar tai jau bus pasiektos mano svajone's, tai juk nesusijee su piniggais - ash noriu gyventi, suprasti, valdyti save ir kurti - trumpai pasakius shitai telpa shiuose keturiuose zhodzhiuose (mokytis)/ tai vienintelis bu-das visam tam pasiekti MYLIU VISATAA tai nuostabu, bet juk tai tik dar vienas zhingsnis tobule'jimo link, mes vistiek esame protishkai riboti,(negalime ishkarto iisiminti daugiau 10 informacijuu, negalime skaityti beprotishkai greitai, negalime ture'ti fotografines atminties, negalime labai greitai skaichiuoti, iisivaizduoti keturmate's erdve's figu-ruu, ir tt), o gal tai irgi ishmokstama??? Ash to noriu, bu-ten tobule'jimo!!!
6115
6116 Shiandien mokiausiu tuos skiemenys, kurie neture'jo man jokios prasmes, dabar jie bus nuo 00 iki 99 (visuu dvizhenkliuu skaichiuu trumpinimai), jie man po to atmintii skaichiams pagerins daugiau kai 2 kartus (turintiems lyginii skaichiuu skaitmenuu) ir beveik 2 kartus (turintiems nelyginii), tai puiku, nes pi = 314159265359 = ma ru bi o zu bi = 6 skiemenys ( 6 japonishki simboliai)
6117
6118
6119
6120 Shiandien ash jau neblogai moku trumpinimus, bet dar ne taip, kad tik vien juos ir naudochiau, bet shiandien ash ishvazhiuoju ii stovyklaa ir ten tikuosi su daug kuo susipazhinti, taigi taikyti "diplomato gudrybee", be to iisiminti visuu vardus, veidus ir telefono numerius. Dai bus praktika.. Iidomu, kaa veiksime tenai, kaa ten darysime, kAA? Taigi ash jau esu nuvazhiavees ii MTKR ir mes jau beishvazhiujame. Se'domes (Agne, Justas(rokishkio), ash) ii patii autobuso galaa ir pajude'jome, net nepajauchiau, kaip atsidu-re'me prie Latvijos sienos - Tilzhe'je (prie dru-kshiuu ezhero)
6121 Fotosinteze, ...
6122 ?Shiandien buvo shvenchiamos jonine's - visi atsipalaidavo ir be to - buvo pasirodee daug prisivezhta alaus, vyno - visaa naktii.. Miegoti nue'jau 11.30..?
6123 Atsiguliau miegoti kokiaa 8.00 - 9.00 ?
6124 Shiiryt atsike'liau gana ve'lai (8.30) ir buvau daug daug pamiegojees, bemazh 11 valanduu, nes zhinojau, kad jau iki ishvazhiavimo nemiegosiu. Susiklojau lovaa, suside'jau daiktus ir ishsivaliau kambarii. Niekas dar negalvojo apie ishvazhiavimaa. Pavalgiau pusrychius, po to buvo paskaitos ir toliau neatsimenu, kasp, gal projektuu ruoshimas ?
6125 Jau ish stovyklos griizhau, tik labai pavargees ir nedavalgees, be to napamiegojees. Svarbiausia - ishsiprausiau, ishsiploviau Ra-mi-n-ta 's zhele sushukuotus plaukus ir pavalgiau musli, pazhiurejau Discovery channel laidaa apie nanotechnologijas - nanorobotus, kurie ateityje gales manipuliuoti paviene'mis laastele'mis ar net atomais, nes bus tokie mazhi, kad gales plaukioti zhmogaus kraujaagysle'mis ir daryti neiimanomus dalykus. Po to ash paskambinau mochiutei, tomui, jii pasveikinau su gimtadieniu, ir po to dar mamai su antanu i paju-rii , sake', kad pas juos jau ishtisai lyja ir zhema oro temperatu-ra. Mes stovykloje atsisveikinome ir ishvazhiavome, dar priesh tai susitvarkee ir patvarkee takelius, be to buvo pazhyme'jimuu iiteikimo ceremonija - kalbe'jo laimute'(mamaliama) ir man iiteike' nuo Dienio shokoladaa (paskatinamaaji) uzh nuskustaa bulviuu kibiraa, be to gavau ir moliniii suvenyraa - vandens lashiukaa, ir pasie'miau geltonaa knygutee, kurioje aprashomi iivairu-s bandymai... Tada ash nemiegojau jau ishtisaa naktii - net bluosto nebuvau sude'jees - absoliuchiai - visaa laikaa kazhkaa dirbau ir tai skautau bulves, tai pieshiau, tai kalbe'jausi.
6126 Shiandi atsikeliau 8.00, nors buvau trumpam prabudees ir 6.00. Mazhai kaa paskaitine'jau, per pietus (14.15 -14.55) einu pas mochiutee pavalgyti. Nore'chiau paskambinti de'l Jp geografijos ir
6127 Galu gale jau atsitoke'jau nuo stovyklos ir pradedu teesti JAOPNUU KALBOS mokymaasii. Ir visde'lto, toje knygoje apie Dianetikaa yra daug tiesos, bet ta iistaiga ishtikru-juu yra pelno siekimo organizacija - juk kiek kainuoja auditingas, be to pats jos iiku-re'jas tai pasake' tiesiai shviesiai ir per lietuvos nacionalinii radijaa.
6128
6129
6130
6131
6132 Shiandien pabaigiau skaityti "Dianetika" ir nue'jau padaryti testaa (IQ = 130) Tomas atvazhiavo (vakare apie 10 h)
6133 Dabr ve' prade'jau mokytis Japonuu kalbos ir truputi vakare pasimokiau, nors liko tik 58 dienos iki atostoguu pabaigos, bet laiko ishmoktis tiems KANJI pakaktuu, su Dianetika reikia prade'ti, nes tai greichiausiai yra gryna ties, kad zhmoguu veikia zhodzhiai, pasakyti jam esant be saamones..
6134 Ryte prabudau apie 5 h lygiai ir po to ve'l atsiguliau iki 7 lygiai, na sapnavau, kad buvau dideliame kazhkokiame krovininiame atominiame laive ir teko se'de'ti kajute'je, kuri yra tiesiai virsh paties reaktoriaus. Ten buvo strypeliuu, kurie, kai man atrode', buvo skirti batereijoms krauti, bett pade'jees baterijaa, tik ishgirdau shnypshtimaa, visi nustebo, baterija ishvire', tas strypas buvvo beprotishkai karshtas ir balto shviesaus metalo spalvos, galvojau, kad jii reike'tuu atve'sinti vandeniu ir nusipjauti, gal jis ish brangiojo metalo?> Dabr ash ketinu mokytis Japonuu kalbos ir nesustoti, tik teesti, kad viskas bu-tuu gerai ir tiek.
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146 Nusipirkau Tiamino Chlorido.
6147 Susileidau (injekcija) 20 mg Tiamino Chlorido
6148 Pasireishke shalutine reakcija - oda virsh virshutines lu-pos niezhejo ir jaute'si lyg patinusi. turbu-t gavosi hipervitaminoze? 14:00 Buvau jau dianetikos centre. Vita pradejo sesijaa ir mes padirbe'jome kokii 2 su puse valandos ir man mazhai kaa pavyko prisiminti.


6099 ~ 6148
gyvenimo dienos

2005-03-06