Mindaugas mokykloje su savo klase...
(Sausio 13-osios mokykloje, 1990? metai)

 2003-05-13